Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Dưới đây là những thông tin quan trọng về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

1. Thông tin chúng tôi Tên trang web: www.chinhphuctuonglai.com

2. Bình luận Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện thư rác. Một chuỗi được ẩn danh tạo ra từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

3. Hình ảnh Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) được bao gồm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

4. Cookie Khi bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn vào cookie. Những cookie này để thuận tiện cho bạn, giúp bạn không cần phải điền lại thông tin khi bạn để lại một bình luận khác.

Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không.

Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình. Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn.

Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần.

Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa. Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung khác sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số ID bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Cookie này sẽ hết hạn sau 1 ngày.

5. Nội dung nhúng từ các trang web khác Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) từ các trang web khác.

Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động tương tự như khi bạn truy cập trang web khác. Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi của bên thứ ba khác và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

6. Chia sẻ dữ liệu của bạn Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

7. Lưu giữ dữ liệu của bạn Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và dữ liệu liên quan sẽ được giữ lại vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận biết và phê duyệt tự động bất kỳ bình luận theo sau nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

8. Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận một tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải giữ lại cho mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

9. Địa chỉ nơi dữ liệu của bạn được gửi đến Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

10. Thay đổi chính sách Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Chính sách Bảo mật này mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật với các thay đổi mới nhất.

11. Liên hệ chúng tôi Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi! [mariesonny397@gmail.com] [Số điện thoại liên hệ: 210-279-67431]