Work with Sonny

Chuyên Môn

Chuyên tư vấn và giúp các doanh chủ (entrepreneurs) người Việt khắp toàn cầu cách sử dụng mạng xã hội để tăng thu nhập tối đa cho thương hiệu (cá nhân, hoặc thương mại nhỏ) của mình.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Sonny Nguyen
ĐT: 210-370-7690 hoặc 210-279-6731
Email: sonnypictures@gmail.com

Chân thành cảm tạ.
CPTL