Lợi Hại Hơn Xưa …

Và chuyện gì phải đến, đã đến, có cưỡng cũng không được phải không người bạn của Tôi?

Trong tương lai, quý Anh Chị sẽ được cập nhật những bài viết và video liên quan hoàn toàn với Kinh Doanh 4.0.

Những kỹ năng như giao tế, tiếp cận, khảo sát, quan sát, kỹ năng đàm phán, thương lượng, mua bán, và quan trọng hơn hết vẫn là kỹ năng Chốt! Vì nếu không Chốt, là không Tốt, cho bất kỳ đơn vị hay kinh doanh nào.

Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết trong tương lai, bạn nhé!

Chào tạm biệt.

Sonny Nguyen
CPTL

Author: Sonny M. Nguyen

Network marketer | Business coach

Leave a Reply