About

Sonny Nguyen là một doanh chủ (entreprenuer) trong ngành Network Marketing từ năm 2012. Công ty mạng lưới phân phối những sản phẩm cho nhu cầu cần thiết của con người qua mạng xã hội trên 54 quốc gia, trong đó có cả Vietnmam. Trước đó vào năm 2011, Sonny cũng đã là nhà tư vấn kinh doanh, và là sáng lập gia của trang www.chinhphuctuonglai.com

Anh là người luôn luôn lúc nào cũng muốn tiến thân trong cuộc sống từ sức khoẻ, tài chánh và thời gian. Đam mê của anh gồm chụp hình, quay phim, âm nhạc, bóng đá, thể dục thể hình, và du lịch thế giới. Anh là một người có khả năng nói và viết song ngữ Anh-Việt thành thạo. 

Sonny Nguyen hiện cư ngụ và làm việc tại tiểu bang Texas – USA. Sứ mệnh của anh là giúp bạn tìm cho chính mình tìm lại niềm khát vọng và biến nó thành hiện thực mà bạn hằng ao ước tìm kiếm lâu nay. 

Hãy liên hệ với Sonny ngay trong hôm nay để được giúp đỡ và tứ vấn ở số ĐT: 210-279-6731 hoặc điện thơ: Sonnypictures@gmail.com. Xin cảm ơn!

Những Giải Thưởng:

2016 gỉai nhất online marketing toàn thành phố 
2016 giải nhất nhiếp ảnh gia toàn thành phố
2015 giải leadership L1 trường online My Lead System Pro
2011 giải nhất nhiếp ảnh gia toàn thành phố
2001 giải presidental tại đại học San Antonio
1994 giải nhất học sinh giỏi trường Lowell Academy of Hairstyling Institute